Completed Project

โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่

เจ้าของโครงการ :  บริษัท วอฮัพ (ประเทศไทย) จำกัด
สิ้นสุดโครงการ :   ธันวาคม 2549
ที่อยู่ :  89/8 ถ.ช้างคลาน
ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

อาคารหอพัก สูง 7ชั้น กรีนฮิลล์

เจ้าของโครงการ :  ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนาพัชร
สิ้นสุดโครงการ :   ธันวาคม 2549
ที่อยู่ :  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่