ร่วมงานกับเรา

 
 

วิศวกรโยธา

ลักษณะของงาน
      - ควบคุมงานให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
      - ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน
      - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

คุณสมบัติของผู้สมัคร
     
1.เพศชาย , 22 - 28 ปี
      2.วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิศวกรรมโยธา

 


สมัครตำแหน่งนี้

เจ้าหน้าที่ธุรการ/งานบุคคล

ลักษณะของงาน
      - งานธุรการ, เอกสารทุกชนิดในบริษัท
      - งานบุคคล, ชี้แจงเอกสาร/จัดซื้อเครื่องใช้ต่างๆ/คำนวณค่าแรง
      - รับผิดชอบดูแล ความเรียบร้อยสำนักงานใหญ่
      - งานเลขานุการทั่วไป ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
      1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 26 ปี ขึ้นไป
      2. วุฒิชั้นต่ำ การศึกษา ปวช / ม.6 .

      3. ขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี / มีใบขับขี่สมัครตำแหน่งนี้

เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ

ลักษณะของงาน
      - พัฒนา / ดูแล / ปรับปรุง ระบบสารสนเทศภายในบริษัท
      - ติดตั้ง ระบบ CCTV / ดูแลและบำรุงรักษา
      - ระบบ Lan Network ภายใน / ระบบอินเตอร์เน็ต / Printer

      - ดูแล Website / E-mail ของบริษัท และระบบ Back Office
      - ซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ / ลงโปรแกรม


คุณสมบัติของผู้สมัคร
      
1.เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี 
      2.วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
      3.มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบ ฐานข้อมูล MySQL และ PHP
      4.สามารถ ประกอบ ติดตั้ง คอมพิวเตอร์รวมถึงลงโปรแกรมต่างๆได้
      5.สามารถติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดได้ (หากมีประสบการณ์จะพิจรณาเป็นพิเศษ)
      6.ซื่อ สัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
      7.พร้อมที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง
      8.สามารถเดินทาง ไปตรวจงานต่างจังหวัดได้ ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ
      9.สามารถขับรถยนต์ได้ เป็นอย่างดี

 

สวัสดิการ

      - เงินเดือน เริ่มต้นที่ 10,000 บาท (หากผ่านการประเมินการทดลองงานปรับขึ้นตามความสามารถ)
      ปรับค่าจ้างประจำปี หรือตามความสามารถ
      ประกันสังคม
      กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
      วันลาพักผ่อน / ลากิจ
      วันหยุดตามประเพณี
      ที่พักราคาพนักงาน (อาคาร Link Mansion)
      ยูนิฟอร์ม


สมัครตำแหน่งนี้


 

 

ติดต่อสมัครงาน ผ่านช่องทาง
1. HRM@Link.co.th
2. ติดต่อ คุณแพม 085-695-6517

 

 

LINK INNOVA PROPERTIES COMPANY LIMITED 50 หมู่ 2 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์ : 053-039191 แฟกซ์ : 053-039190