ติดต่อเรา

ชื่อผู้ติดต่อ

อีเมล์ติดต่อกลับ (หากมี)

เรื่องที่ติดต่อ

ข้อความ


ที่อยู่ติดต่อ

LINK INNOVA PROPERTIES COMPANY LIMITED

50 หมู่ 2 ต.ตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : 053-039191
แฟกซ์ : 053-039190


ดู LINK INNOVA PROPERTIES COMPANY LIMITED ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

สำนักงาน สาขา บริษัทลิงค์ อินโนว่า พร๊อพเพอร์ตี้

สำนักงานใหญ่ บริษัท ลิงค์ อินโนว่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สำนักงาน บริษัท ลิงค์ อินโนว่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ที่ 3
50 ม.2 ต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เบอร์โทรติตต่อ 053-039191,085-6956533 แฟกซ์ 053-039190

สำนักงาน บริษัท ลิงค์ อินโนว่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด สาขาถนนสุเทพ

สำนักงาน บริษัท ลิงค์ อินโนว่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ที่ 2
19 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรติตต่อ 085-6956533

สำนักงาน บริษัท ลิงค์ อินโนว่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด สาขาช้างเผือก

สำนักงาน บริษัท ลิงค์ อินโนว่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ที่ 1
ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
เบอร์โทรติตต่อ 085-6956533

สำนักงานสาขา กรมสุขภาพจิต

โครงการก่อสร้าง อาคารพัฒนาการทางสมองร่างกายและพฤติกรรมของเด็กด้อยโอกาส
(อาคารบำบัดเอนกประสงค์)
ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรติตต่อ 085-6956534

สำนักงานสาขา โกดังล้านนาวิลล์

โกดังเก็บสินค้าอุปกรณ์ก่อสร้าง
เลขที่ 110/1 ม.9 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรติตต่อ 085-6956550

สำนักงานสาขา กำแพงเพชร

โครงการก่อสร้าง อาคารมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
เบอร์โทรติตต่อ 085-6956536

สำนักงานสาขา สระบุรี

โครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ มะเร็งและวินิจฉัยรักษา โรงพยาบาลสระบุรี
ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
เบอร์โทรติตต่อ 085-6956539

สำนักงานสาขา แม่สอด

โครงการก่อสร้าง อาคารเรียนรวม และเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
วิทยาเขตแม่สอด ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก
เบอร์โทรติตต่อ 085-6956522

สำนักงานสาขา นครพิงค์

โครงการก่อสร้าง อาคารบริการบำบัดรักษา 5 ชั้น โรงพยาบาลนครพิงค์
ถ.โชตนา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรติตต่อ 081-0259949

อาคาร ลิงค์แมนชั่น

อาคารหอพักสำหรับพนักงาน และบริการห้องพัก รายวัน-รายเดือน สำหรับบุคคลทั่วไป
115/19 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
เบอร์โทรติตต่อ 053-408609 แฟกซ์. 053-408610