Completed Project

ห้วยแก้วอพาร์เมนท์ สูง 8 ชั้น

เจ้าของโครงการ :  สำนักงานของบริษัท
ส.มีนชัยนันท์ จำกัด
สิ้นสุดโครงการ :   พฤษภาคม 2549
ที่อยู่ :  55 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เขียงใหม่