ข่าวสาร LINK

บรรยากาศพิธีละหมาดฮาญัตและร่วมรับประธานอาหารเช้า

บรรยากาศพิธีละหมาดฮาญัตและร่วมรับประธานอาหารเช้า ที่ไซต์งานโรงเรียนกีฬายะลา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559