คณะผู้จัดการโครงการ บริษัทลิงค์ฯ เดินทางพักผ่อนที่ประเทศสิงคโปร์

Share |

 

 เข้าพักที่ Marina Bay Sands พร้อมเดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น Infinities pool at 57th MBS, Singapore Flyer, Universal Studio, S.E.A aquarium

Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1