คณะกรรมการจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตรวจสอบหน้างาน

Share |

 

 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ตรวจสอบหน้างานโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 8

Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1