คณะกรรมการจากโรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม ลงตรวจสอบหน้างานก่อนส่งมอบพื้นที่

Share |

 

 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการจากโรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ลงตรวจสอบหน้างานก่อนส่งมอบพื้นที่

Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1