ตัวแทนจาก โรงพยาบาลเถินรับมอบเงินบริจาค เพื่อสร้างที่พักให้กับเด็กยากไร้

Share |

 

 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ตัวแทนเจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลเถินรับมอบเงินบริจาค จากบริษัท ลิงค์ อินโนว่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เพื่อสร้างที่พักให้กับเด็กยากไร้

Thumb1