คณะกรรมการจากโรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ลงตรวจสอบหน้างาน

Share |

 

 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการจากโรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ลงตรวจสอบและความคืบหน้าของหน้างานโครงการก่อสร้าง อาคารอุบัติเหตุ 7 ชั้น โรงพยาบาลนครพิงค์

Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1