เหล็กที่ดีดูจากอะไร

Share |

 

แม้ว่าคอนกรีตจะมีความแข็งแรงทนทานในการรับแรงกด แต่ก็ขาดความยืดหยุ่นในการรับ แรงดึง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับแรงดึงของคอนกรีตจึงมีการคิดค้นนำเหล็ก เส้นมาเสริมในเนื้อคอนกรีต โดยเรียกว่าคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือ คสล. จากการคิดค้นดังกล่าวทำให้สถาปนิกมีอิสระในการออกแบบอาคารที่มีช่วงเสากว้าง มากกว่าการใช้คานไม้ สามารถเจาะช่องเปิดได้กว้างมากขึ้นกว่าเดิมโดยไม่จำเป็นต้องมีเสามาขั้นกลาง ระหว่างช่องเปิดเหล็กข้อกลม VS. เหล็กข้ออ้อย
เหล็กเสริมในคอนกรีตแบ่งง่ายๆ เป็นสองประเภท คือเหล็กเส้นกลม (Round Bars : RB) และเหล็กข้ออ้อย (Deformed Bars : DB) เหล็กเส้นกลมจะมีขนาดหน้าตัดประมาณตั้งแต่ 6 – 25 มม.ส่วนเหล็กข้ออ้อยจะมีขนาดหน้าตัดประมาณตั้งแต่ 10 – 32 มม. เหล็กทั้งสองประเภทจะมีการใช้งานที่แตกต่างกันโดยจะใช้เหล็กข้ออ้อยเป็น หลักเนื่องจากรับแรงได้ดีกว่า และใช้เหล็กเส้นกลมขนาดหน้าตัดเล็กกว่าเป็นเหล็กปลอกรัดรอบเหล็กข้ออ้อย เป็นระยะๆ สังเกตง่ายๆ คือ
ในเสาแนวตั้ง จะใช้เหล็กข้ออ้อยเป็นเหล็กยืน (ตั้งตลอดแนวเสา) และใช้เหล็กเส้นกลมเป็นเหล็กปลอกรัดรอบเหล็กยืนเป็นระยะๆ
ในคานแนวนอน จะใช้เหล็กข้ออ้อยเป็นเหล็กนอน (ยาวตลอดแนวคาน) และใช้เหล็กเส้นกลมเป็นเหล็กปลอกรัดรอบเหล็กนอกเป็นระยะๆ และเมื่อมาถึงคำถามที่ว่า
เหล็กที่ดี มีคุณภาพจะตรวจสอบได้อย่างไร?
เหล็กเส้นก็เปรียบเหมือนกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทั่วๆไป คือจะต้องมีป้ายฉลากบอกรายละเอียดสินค้า เมื่อมีการผลิตเหล็กเส้นออกจำหน่าย ผู้ผลิตจะต้องติดป้ายเหล็กเพื่อบอกรายละเอียดที่เป็นข้อมูลสำคัญ ได้แก่
บริษัทผู้ผลิต ประเภทสินค้า (Type)
ชั้นคุณภาพ (Grade)
ขนาด(Size)
ความยาว (Length)
วันเวลาที่ผลิต (Date/Time)
เครื่องหมายมอก.
แต่หากไม่มีป้ายเหล็ก สามารถสังเกตรายละเอียดต่างๆบนเนื้อเหล็กได้ดังนี้
ชื่อผู้ผลิตหรือตรายี่ห้อ เช่น ตราช้าง NS
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง เช่น RB9 DB16 DB20
ชั้นมาตรฐานของเหล็กนั้นๆ เช่น SR24 SD40 SD50
* รายละเอียดทั้งสามอย่างต้องปรากฏชัดเจน


สำหรับใครที่เคยได้ยินคำบอกเล่าที่ว่า “เวลาเลือกเหล็กสร้างบ้านให้ใช้เหล็กเต็ม” เหล็กเต็มคืออะไร? เหล็กเต็มก็คือเหล็กที่มีขนาดและน้ำหนักถูกต้องตามมาตรฐาน มอก. สำหรับเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐาน มอก. บางครั้งก็อาจเรียกกันว่า “เหล็กเบา” หรือ “เหล็กไม่เต็ม” ดังนั้นการตรวจสอบคุณภาพเหล็กให้เบื้องต้นก็ให้สังเกต หาเครื่องหมาย มอก. ก็จะทำให้เราสามารถมั่นใจได้ ในระดับหนึ่งว่าเหล็กที่เราเลือกใช้เป็นเหล็กที่ดีและมี คุณภาพได้มาตรฐาน

 

Cr.trachang.co.th