วิธีการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อบ้านเย็น

Share |

 

เจ้าของบ้านหลายท่านโชคดีมาก ที่มีสถาปนิกคู่ใจช่วยดูแลในการออกแบบตกแต่งบ้าน ซึ่งท่านก็มักจะให้สิทธิ์และอำนาจตัดสินใจทั้งหมดให้สถาปนิกเป็นผู้ รับผิดชอบ ทั้งเรื่องของการวางตำแหน่งอาคาร การจัดตำแหน่งพื้นที่ใช้สอย และการเลือกวัสดุ แต่เราก็ต้องไม่ลืมว่า เมื่อบ้านสร้างเสร็จเรียบร้อย เราเองก็คือผู้ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้านหลังนี้ ดังนั้นเจ้าของบ้านจึงไม่ควรปล่อยภาระทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของสถาปนิกเพียง ฝ่ายเดียวเท่านั้นเจ้าของบ้านควรศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อบ้านไปพร้อมๆ กันสถาปนิก หรืออาจจะกล่าวให้ถูกต้องพูดว่า “เจ้าของบ้านควรจะต้องทำการบ้านควบคู่ไปกับสถาปนิกด้วย” เพื่อให้ได้บ้านที่อยู่สบาย ตอบสนองประโยชน์ใช้สอยสูงสุด และคุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายไป ถึงแม้ว่าเรื่องของการวางแหน่งอาคาร การจัดวางตำแหน่งพื้นที่ใช้สอย จะเป็นศาสตร์ที่ต้องใช้เวลาศึกษาเรียนรู้กันเป็นเวลานาน แต่สำหรับการเลือกวัสดุที่จะทำให้บ้านของท่านเย็นสบายไม่ใช่เรื่องซับซ้อน และยุ่งยากอะไรเลย เจ้าของบ้านเองก็สามารถเรียนรู้ได้ในเวลาไม่นาน ลองไปเรียนรู้กันสักหน่อยดีไหมครับ

การเลือกหลังคาและฝ้า

- เลือกใช้กระเบื้องหลังคาที่มีค่าการสะท้อนสูงๆ อย่างเช่น กระเบื้อง EXCELLA กระเบื้อง CPAC Monier หรือกระเบื้องลอนคู่ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสะท้อนแสงอาทิตย์

- ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน ULTRA KOOL ติดตั้งใต้หลังคา เพื่อช่วยสะท้อนความร้อนที่ผ่านหลังคาลงมา

- เลือกใช้ฝ้าเพดานภายใน SmartBoard พร้อมติดตั้งฉนวนกันความร้อน STAY COOL เพื่อป้องกันความร้อนที่สะสมอยู่ภายใต้หลังคาไม่ให้ผ่านฝ้าเพดานห้องลงมายัง ด้านล่าง

- เลือกใช้ฝ้าชายคาที่มีช่องระบายอากาศ อย่างเช่น ฝ้าชายคา SmartBOARD รุ่นระบายอากาศ เพื่อช่วยหมุนเวียน และระบายอากาศร้อนที่สะสมอยู่ภายใต้หลังคา
การเลือกผนังอาคาร

- การเลือกใช้ระบบผนัง SmartBOARD ติดตั้งบนโครงคร่าว พร้อมติดตั้งฉนวนกันความร้อน STAY COOL สำหรับผนังอาคาร เพื่อป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบผนังอาคารไม่ให่ผ่านเข้ามาภาย ในบ้าน

การเลือกวัสดุภายนอกอาคาร

- เลือกติดตั้งระแนงกันแดด SmartWOOD โดยเฉพาะทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตก เพื่อช่วยลดปริมาณแสงอาทิตย์ที่จะตกกระทบผนังอาคาร ลดความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวบ้าน

- เลือกใช้บล็อกปูพื้น COOL PLUS ในการปูพื้นทางเดินรอบบ้าน พื้นทางเดิน พื้นโรงจอดรถ บล๊อกจะสามารถกักเก็บน้ำไว้ในตัว และจะคลายไอน้ำออกมาในอากาศเมื่อถูกแสงอาทิตย์ ช่วยเพิ่มความชื้นในอากาศ และทำให้บ้านของเราเย็นลง

การเลือกใช้วัสดุดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะช่วยประหยัดพลังงานภายในบ้านได้ อย่างมาก หากเราติดตั้งวัสดุต่างๆ ทั้งหมดตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดก็จะทำให้บ้านหลังนั้นมีประสิทธิภาพในการ ประหยัดพลังงานและเย็นสบายกว่าบ้านหลังอื่นๆ หรือที่เราเรียกง่ายๆ ว่า “ระบบบ้านเย็น”

 

Cr.trachang.co.th