ทีมงานบริษัทลิงค์ฯ เดินทางเซ็นสัญญา MOU

Share |

 

                ผู้จัดการสำนักงานใหญ่บริษัทลิงค์ฯ พร้อมคณะได้เดินทางลงนาม MOU (บันทึกตกลงความเข้าใจ) กับผู้แทนรัฐบาลพม่าในการนำแรงงานก่อสร้าง เข้ามาทำงานกับบริษัทลิงค์ฯ ณ เมืองเมียวดี ประเทศพม่า เมื่อ วันที่ 20 มีนาคม 2556

Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1