เจ้าหน้าที่ลิงค์ฯ สาขากำแพงเพชร เดินทางดูงาน ณ ม.ราชภัฏเพชรบุรี

Share |

 

 ฝ่ายบริหารของบริษัท ลิงค์ อินโนว่า พร้อพเพอร์ตี้ ได้เดินทางไปดูงาน ที่ ม.ราชภัฏเพชรบุรี (อาคารนวัตกรรม)

Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1