เจ้าหน้าที่ สาขากำแพงเพชร ดูงาน ณ บ.ไมโครไบโอเทค

Share |

 

 ฝ่ายผู้บริหาร บริษัท ลิงค์ อินโนว่า พร้อพเพอร์ตี้ ได้เดินทางไปยังบริษัท ไมโครไบโอเทค เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 เพื่อศึกษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานที่มีอยู่เดิม เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น

Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1