งานเลี้ยงขอบคุณทีมงาน ปิดไซต์ โครงสร้างหลัก อาคารเรียนรวม มรภ.กพ.

Share |

 

งานเลี้ยงขอบคุณทีมงาน ในการก่อสร้างโครงสร้างหลักแล้วเสร็จ 

Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1