กิจกรรมบริจาคสิ่งของ และบำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ร่วมกับ บ.Tanglin ประเทศสิงคโปร์

Share |

 

ต้อนรับ บริษัท Tanglin สิงคโปร์ 9-12 สิงหา 2555 , บริษัท Tanglin เดินทางมาบำเพ็ญประโยชน์ ที่เชียงใหม่ กิจกรรมต่างๆ เช่น การบริจาคของแก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร , ซ่อมแซม ทาสี ภายในสถานศึกษา โรงเรียนในอำเภอสำกำแพง เป็นต้น

Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1