เจ้าหน้าที่สำนักงานใหญ่ นำคนงาน มาที่ด่านท่าขึ้เหล็ก เชียงราย เพื่อทำหนังสือเดินทาง

Share |

 
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1
Thumb1